10 FIC

10 FIC

ТЕХНО-ФРИГА предлага продуктите на италианската фирма FIC S.p.A.

FIC S.p.A. е създадена през 1951 г. и вече над 60 години трупа опит и развива своята дейност в областта на топлообменните съоръжения. По-голямата част от производството на компанията е съсредоточено в обслужването на  хранително-вкусовата промишленост, в частност млекопреработване, производство на сладолед, винарство, хлебопроизводство и др.
 
Предлагаме следните продукти:
Акумулатори на лед EVEREST
Водоохладители RED
Чилъри тип FALLING FILM,
Млековани FRIGOMILK 
и други.  

FIC

« назад