ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

ТЕХНО-ФРИГА предлага на своите клиенти гаранционен и извънгаранционен сервиз. Ивършва професионална диагностика и ремонт на всички видове хладилни инсталации. Сключва договори за абонаментно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, предлага периодични проверки за херметичност на системите. Проверките за херметичност се извършват единствено от лица, които притежават документ за правоспособност включващ тази дейност и издаден от Бълкарска браншова камара по машиностроене.   

Документът за правоспособност (сертификат) на ТЕХНО-ФРИГА можете да видите тук.

 

Service